Welkom (terug) bij de Online disability March voor Women's March NL!

Voor de tweede jaar organiseren wij van Feminists Against Ableism opnieuw een Online Disability March om samen te gaan met de fysieke March op 8 maart 2020. Ben je niet in staat om bij de March te zijn omdat jouw lichaam het voor wat voor reden niet toe laat? Laat dan jouw verhaal achter en protesteer alsnog mee! Jouw verhaal komt dan op de dag zelf niet alleen langs op de website maar ook op Twitter, Facebook en dit jaar voor het eerst ook op Instagram! Klik op de link en doe mee!

Het thema voor de Feminists against ableism blok op de Women’s March en de Online Disability March is mensenrechten. We willen vooral aandacht brengen aan het VN-verdrag handicap. Misschien wist je al, misschien nog niet maar eind vorig jaar is de schaduwrapportage VN-verdrag handicap door de alliantie VN-verdrag handicap gepresenteerd en de conclusie is dat de positie van mensen met een beperking erop achteruit is gegaan. Lees meer op de pagina ‘thema 2020’.

Mensenrechten en het VN-verdrag

De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Voor het beschermen van deze mensenrechten hebben wij hier in Nederland het College voor de Rechten van de Mens. In praktijk blijkt echter dat er veel moeite is om er voor te zorgen dat de rechten van gehandicapten gewaarborgd worden. En zo werd de VN-verdrag handicap geboren.

Om de rechten in dat verdrag te beschermen had de overheid hier meer mee moeten doen maar er was te vrijblijvend over gedacht. En doordat de decentralisatie van overheid naar gemeenten plaatsvond was er ook onduidelijkheid ontstaan over wat gedaan moest worden. De schaduw rapportage geeft dus aan dat onze positie niet versterkt is maar slechter is geworden. Ieder(in) heeft hier de schaduwrapportage voor wie het helemaal wil lezen.

Van mars naar mensenrechten

De eerste mars was een groot success voor ons maar na de mars was er vooral veel stilte voor onze issues en problemen. Straks hebben we weer een mars achter de rug maar wat dan? Veranderen wij weer in een moment opname voor sommigen van jullie waarin je ons eenmalig ziet of neem je ons op in jouw activisme? Zodat wij niet langer de vergeten intersectie van jouw feminisme zijn? Als deze schaduwrapportage ons iets verteld is dat wij meer dan ooit jouw stem nodig hebben. Steun ons.

Onze dank gaat uit naar de Women’s March NL die ons voor de tweede jaar steunt onder andere met een podium en het doorgeven van de microfoon.