Van Mars naar Mars - Nieuws met een handicap

Hoe staat het er nu, een jaar na onze eerste online en onsite mars als FAA, voor met de rechten en toegankelijkheid voor gehandicapten in Nederland? Helaas zijn we er dit jaar op achteruit gegaan en ervaren we nog steeds dat mensen hun ogen dichtknijpen voor deze problemen. We geven het overzicht in vogelvlucht. 

Ondanks het nieuwe VN-verdrag gaat onze positie er nog steeds op achteruit. Zo stijgt de werkloosheid, neemt armoede toe en is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen. Sinds de decentralisaties heeft de overheid die verantwoording bij gemeenten gelegd zonder duidelijke afspraken of beleid. De gevolgen waren groot. Armoede onder mensen met een beperking groeide zelfs ruim 5%! Op dinsdag 3 December, Wereldgehandicaptendag, is het schaduwrapport VN-verdrag gepresenteerd. In Januari zijn er moties aangenomen om meer concreet aan dingen te werken aan de hand van het verdrag. 

De participatiewet werkte niet. De eindevaluatie van de participatiewet is hier te lezen. Helaas heeft deze wet dus weinig verschil gemaakt voor mensen met een arbeidshandicap. Ook dit werd doorgespeeld naar gemeenten die moeite hadden om aan de nodige begeleiding vorm te geven. Er wordt gekeken naar aanpassingen aan de wet. Die zijn helaas niet direct positief voor mensen met een beperking. 

Een groot deel van dit jaar heeft de wetsvoorstel Wajong de gemoederen nogal bezig gehouden. Het wetsvoorstel is bedoeld on de verschillende soorten Wajong samen te brengen en het beleid overzichtelijker te maken, maar in de praktijk betekent dit dat veel mensen met een Wajong uitkering er op achteruit gaan. Ongeacht het werk wat je doet en de functie is er geen mogelijkheid meer om boven het minimumloon te verdienen. Een samenvatting. Een aangepaste versie is aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel is niet getoetst aan het College voor de rechten van de mens, of het eerder besproken VN-verdrag. Voor wat meer uitleg over waarom er zoveel protest was voor deze regeling lees ook het bericht van het FNV hierover.

Sinds de Gezondheidsraad een rapport publiceerde over de erkenning en behandeling van me/cvs zijn er stappen gezet in de goede richting voor ME-patiënten al ging dit niet zonder slag of stoot. ME-patiënten en meerdere belangenverenigingen hebben hard gevochten voor resultaten. Zo zijn er moties besproken en twee moties zijn aangenomen door de tweede Kamer. Ook op onderzoeksgebied gebeurt er veel. Volg het nieuws op ME-gids  of op de pagina’s van de belangenverenigingen ME/CVS Stichting Nederland, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, en de ME/cvs Vereniging. 

Een motie om discriminatie van gehandicapten in de Grondwet op te nemen is in ieder geval door de Tweede Kamer gekomen. De wet ligt nu voor de Eerste Kamer. 

Anika Smeijers vond uit in haar promotieonderzoek dat doven en slechthorenden kampen met een slechtere gezondheid door gebrekkige medische communicatie.

En journalistiek onderzoek wees uit dat zorginstellingen de wet misbruiken om ouders uit hun curatorschap te zetten. Het wekelijkse gesprek met de Minister President is sinds oktober met een gebarentaal Tolk. En er ligt een initiatiefwet op tafel om de Nederlandse gebarentaal te erkennen als een officiële taal!

Ook in Nederland neemt medisch crowdfunden toe. Dit gaat vooral over medische behandelingen maar ook voor andere medische dingen wordt gecrowdfund. De hartstichting deed bijvoorbeeld deze oproep. 

 Slim Opkomen Voor Jezelf helpt je bij de huisarts. En Iederin opende een meldpunt om je te helpen bij jouw beperking. Ook hebben we een minister van Gehandicaptenzaken om voor ons te pleiten. Tenslotte is Kassa in actie gekomen tegen de chaos dat de huidige hulpmiddelenzorg is. Lees er alles over op hun site en help mee! 

Psst hey wist je dit al? Misschien ook niet onbelangrijk voor jou: 

https://iederin.nl/abonnementstarief-2020-wat-valt-er-wel-en-niet-onder/

https://iederin.nl/verandering-in-2020-mobiliteitshulpmiddelen-in-instellingen/ 

https://iederin.nl/uitspraak-gemeente-mag-mensen-niet-dwingen-tot-extra-lenen/

https://iederin.nl/brief-aan-kamer-laat-uitkeringen-met-rust-bij-zorg-en-samenwonen/