Ik strijd tegen Validisme en Racisme

Ik had er graag bij willen zijn maar heb ook andere afspraken waar ik niet onderuit kom. Plus heb ik al de organisatie van mijn eigen achterban voor op 23 maart tegen racisme. Is allemaal wel een beetje te druk en teveel voor een chronisch ziek en gehandicapte lichaam. Veel succes!

Ik laat me zien, want ik kan me niet laten horen!

Ik voer actie vanaf mijn bank, gebonden aan huis door chronische ziekte, wil ik laten zien dat ik in gedachte midden in de maatschappij sta. Al kan ik niet werken, ik héb een mening! Nederland moet vrijer zijn, geborgener, en opener! Weg met haat! Weg met seksisme! Weg met eco-terrorisme door onze huidige volksvertegenwoordigers! Vóór een betere wereld, gelijkheid en blijheid. – Silvia Borgers

End the cycle of Abuse!

Break the silence! Stop victim blaming! Stop the dehumanization of survivors of child sexual abuse and sexual assault! Learn to support us in distress and center our needs. Not suppress us and the reality of the impact to make your life, or abusers lives, more comfortable. It s time survivors stropped having to bear all the consequences, responsibility and blame for the damage caused by this violence and social backlash. I say this a as a feminist but I speak on behalf of all genders.

We zijn mensen, geen inspiration porn

We zijn er niet zodat jij je beter over jezelf kunt voelen. We zijn ziek of gehandicapt én hebben meerdere identiteiten. We zijn verschillend, maar de obstakels die we tegenkomen zijn hetzelfde. We leven ons leven niet “ondanks” onze situatie, maar met onze situatie. We willen als mensen worden gezien en behandeld. We hebben een plaats in deze samenleving en daar vechten we voor. Nothing about us, without us. #Eline

Niemand krijgt mij er onder!

Ik ben vanaf mijn geboorte lichamelijk gehandicapt, open rug. Met diverse consequenties. En vanaf mijn vierde ben ik chronisch ziek, astma. En vanaf mijn 12e ben ik psychiatrisch patiënt, zware depressies en angststoornissen. En daarnaast ben ik een lesbische transvrouw met intersekse trekjes. Dus het lijkt erop dat ik voor intersectioneel feminisme geboren ben. Ik laat me echter niet onderdrukken en ik zet me mijn hele leven al in tegen diverse vormen van discriminatie en uitsluiting. Ondanks mijn slechte gezondheid. Ik laat me er niet onder krijgen! – Petra Ybeles Smit

Vrouwen verdienen betere medische zorg.

Mijn auto-immuunziekte wordt behandeld maar de symptomen verdwijnen niet, waardoor ik voornamelijk aan huis gebonden ben en niet kan werken. Ik krijg geen medische hulp bij de bestrijding van symptomen. Mijn restklachten vallen nu onder een diagnose genaamd ‘SOLK’: lichamelijk gezien onverklaarbare klachten. De overgrote meerderheid van auto-immuunpatiënten is vrouw; in de V.S. heeft bijvoorbeeld 5% tot 8% van de bevolking een auto-immuunziekte, 78% is vrouw. De meeste SOLK-patiënten zijn ook vrouwen. Het is al rot genoeg dat wij meer kans hebben op ziekten die je mogelijkheden in het leven sterk negatief beïnvloeden. Daarom verdienen wij toereikende medische behandeling voor deze ziekten zodat wij niet met levensbepalende restklachten blijven zitten die vervolgens als psychisch worden bestempeld. Ik hoop dat er meer aandacht zal toegaan naar vrouwenlichamen binnen de geneeskunde. Vrouwen verdienen betere medische zorg. (Bonusopmerkingen van artsen: ‘Misschien gaat het over als je zwanger wordt’ en ‘Er zijn wel meer meisjes van jouw leeftijd met vermoeidheidsklachten. Je bent vast heel perfectionistisch.’)

Disabled trans existence is resistance!

Respect our existence or expect resistance, weg met LHBTQ-fobie en ableism! Stop de “participatiemaatschappij”, pinkwashing en anti-Semitisme! – Mila

Kinderen krijgen en studeren niet vanzelfsprekend.

Het is niet vanzelfsprekend voor vrouwen met een handicap of chronische ziekte om kinderen te krijgen en op te voeden. Er zijn nog veel vooroordelen over dit onderwerp. Mensen denken vaak dat het niet mogelijk is. Zo kreeg ik wel eens te horen dat ik maar geen tweede kind moest krijgen omdat ik niet voor me zelf zou kunnen zorgen.

Voorwaardelijk volwaardig = onvolwaardig

Door diverse aandoeningen ben ik regelmatig kortdurend ziek en blijf ik nooit lang aan het werk. Werkgevers en instanties vinden je dan een lastpost, en ik ben vaak weggemoffeld in bakjes ‘laat maar met rust’. Soms was dat nodig – maar waarom eigenlijk? Waarom is het kennelijk alleen mogelijk om te werken als je altijd 100% inzetbaar bent? De overheid heeft de mond vol van ‘iedereen inzetbaar’, maar zolang dat volkomen voorwaardelijk is, worden mensen met ‘een vlekje’ niet als volwaardig gezien. Terwijl we dat wél zijn. – Hippo

We will not. Disappear

We Will not disappear Zelfs al kan ik niet meedemonstreren, omdat dit voor mij veel te veel is. Ik sta voor 100% achter deze boodschap. Gelijkwaardigheid. Voor iedereen! I Will not be silenced by ableism! – Nick Ryan